fredag 30 mars 2007

Våga utmana Centralkommittén

Egentligen tänkte jag skriva något om Mona Sahlins klumpiga uttalande om förmögenhetsskatten, men sen insåg att jag att det var så djävla tråkigt och dessutom irrelevent, då vi istället borde hänskjuta sådanna diskussioner till kongressen 2009.

Istället tänkte jag skriva av mig lite om den framtida organiseringen av partiet. För som vi alla vet så har det talats mycket om ett breddat ledarskap och en vitalisering av partiapparaten, något som verkligen behövs.

Lösningen på våra bekymmer finns som vanligt i grundorganisationerna; S-klubbarna och fack-klubbarna. Det måste helt enkelt överföras mer makt till dem. För idag diskuterar och beslutar man inte om realpolitiska frågor i dessa klubbar. På mötena som arbetarekommun anordnar ser det väl något bättre ut, på sina håll i allafall. Men jag har upplevt AK-möten där styrelsen i stort sett läst upp vilka beslut som den samma har fattat, i sann leninistisk anda.

Det här tror jag är själva kärnan till att vända partiets utveckling, att se till att beslut fattas av grundorganisationerna. Jag är medlem i ett parti därför att jag vill ha makt, makt att förändra saker jag ogillar. Både därför att det är min rättighet att ha den makten, men också för att jag själv faktiskt vill ha den. Om jag inte får den som medlem, ja då är det ju helt menlöst att vara med i partiet. Sen finns det naturligtvis en massa bra aspekter, såsom utbildning och social sammanhållning, men i grunden handlar det om makt.

Hur ska vi då uppnå detta? Ja, jag har mött många människor på ledande positioner som ställer sig helt frågande inför min världsbild, de hävdar besämt att det är de förtroendevalda som ska sköta sådant. Alltså är utbildning en viktig faktor, vi måste själva utbilda oss för att förstå hur demokratin bör fungera. Men till sist måste vi faktiskt ta makten, ingen kommer ge oss den. Vi som är missnöjda måste mobilisera oss och gå på det där mötet för att förändra ledningen. Trots alla deras övertag med information och kunnande så måste vi göra det.

Till sist bör det tilläggas att det här inte handlar om personer, vissa får för sig att kritik mot en struktur är kritik mot dem själva som individer. Det är det verkligen inte.

måndag 26 mars 2007

Rapport från Gävleborgs årskongress

Har helt glömt bort att skriva om SSU Gävleborgs eminenta kongress som hölls för 1½ vecka sedan i Hudiksvall. 27 ombud, 10 styrelse-ledamöter och flera gäster ägnade sin helg åt att debattera och diskutera SSUs framtid. Vi riktade in oss mycket på organisatorisk debatt, distriktet har ju gått från tre till åtta klubbar på kort tid och har lite växtvärk. Frågan om hur alla ska kunna bli representerade och känna sig delaktiga i beslut väckte mycket debatt. Kongressen beslöt att det ska tillsättas en arbetsgrupp som ska utreda möjligheten till lokala stadgar som kan öka demokratin. Bland idéerna finns arvoderad sekreterare istället för ombudsman, möjlighet att avsätta ledamöter mellan kongresser och automatisk representationsrätt för klubbar. Redan nu beslöt man dock att styrelsemötena ska vara öppna för alla medlemmar.

Bland de politiska debatterna fanns en miljödebatt där distriktets skyldighet att gå före i miljötänkande togs upp. Kopplingen till vår ideologi kom med att man antog att miljöproblemen aldrig kan lösas utan kapitalismens avskaffande.

Personligen var väl min helg dock något mer negativ, fick både fortkörningsböter och blev utsatt för rånförsök... men men, politiskt var den superbra.

onsdag 21 mars 2007

Vänstern utmanar i Labour

Det brittiska socialdemokraterna, Labour, sjunker som en sten i opinionsmätningarna... trots spin-doctors, fokusgrupper och häftiga kampanjer. Det verkar som om det inte riktigt nått fram hos ledningen att politiken som förts de senaste 10 åren i Storbritannien helt enkelt har varit dålig. Privatiseringar av offentlig sektor och försämringar i pensionerna är bara två exempel.

Nu finns det dock en opposition inom Labour, en opposition som står för klassisk vänster-politik, där människor sätts framför markanden och jobb framför inflationsbekämpning. Inför valet av ny partiledare till sommaren kandiderar vänsters kandidat, John McDonnell. Han har fått stöd av flera fackförbund och fått in de 50 namnunderskrifter av MPs som man behöver för att få kandidera.

Jag hoppas verkligen att McDonnell ger högerns kandidat, Gordon Brown, en rejäl match.

tisdag 20 mars 2007

Dags att bli tuffare

Okej, ärligt... hur kul är det egentligen att gå på ett möte med S-föreningen? Oftast fattar man inga beslut i aktuella frågor, eftersom det sker utav fullmäktigegruppenn eller liknande. Man brukar inte heller ha några intressanta föreläsningar eller politiska debatter eftersom de somm kommer på mötena oftast är förtroendevalda i andra instanser där de får diskutera politik.

Så det slutar med att man väljer sin justerare, rapporterar om ekonomin, väljer nån delegat till något företroenderåd och dricker sitt kaffe. Nu generaliserar jag ganska så grovt här, men visst känner vi igen oss?

En klubb som inte funkar på det här viset är Katapult, en aktivitetsklubb i Uppsala. De bedriver kampanjer och aktiviteter året runt. Bland annat firade de på Stora Torget i Uppsala att Mona Sahlin blivit ordförande. Otroligt coolt. Men det allra bästa är att det inte bara är ett sätt för Arbetarekommunen att skuffa undan all utåtriktad verksamhet på några få eldsjälar, utan man driver en hård politik också. Bland annat attackerar man politikerlönerna i en motion till Upplands partidistrikts stämma.

Kampanjande tillsammans med förslag som rör om i den något gråa rörelsen är precis vad vi behöver. Fram för Katapult!

tisdag 13 mars 2007

Läget vid fronten

SSU Gävleborg tar två kliv framåt och ett bakåt. Vi värvar medlemmar och startar ny verksamhet men otålig som man är känns det som att det aldrig går tillräckligt fort. Framför allt känner man sig oerhört skyldig när någon gammal partiräv (och riksdagsman) kommer fram och ser orolig ut, för att sedan berätta någon anekdot om hur stora SSU var när de var med.

Men jag vet att vi kan lyckas, det känner jag på mig. Vi har ett kontaktnät som växer och ger vi det bara tid så kommer många av de nyvärvade snart vara aktiva i verksamheten.

Till helgen har vi DÅK, cirka 30 ombud som repesenterar 8 klubbar närvarar, helt grymt... Jag tror att SSU Gävleborg kommer segla upp som ett riktigt stort distrikt.

torsdag 8 mars 2007

Ted Kennedy domderar om minimilön

Tänkte egentligen inte skriva något mer idag, men så stötte jag på det här klippet. Ted Kenndy, bror till mördade John Kenney, håller ett brandtal om demokraternas löfte att höja minimilönen från $5.15 till $7.25. Han kritiserar Republikanerna som försöker baka in en massa skattesänkningar och andra ovidkommande förslag i så kallade amendments, något som fördröjer också processen rejält. En annan viktig poäng som han gör är att det här inte är en löneökning utan endast en anpassning efter hur inflationen har ökat och liknande. Om Demokraterna ska vara ett progressivt parti (vilket ju kan diskuteras) så ska naturligtvis minimilönen upp mer. Allra helst ska de regleras efter inflationen.

Nervöst på Nordirland

Idag har det hållits val i Nordirland, val till ett parlament som inte verkat sedan 2003. Det var nämligen då regeringen i London beslöt att överta styret efter att förhandlingarna mellan republikanska Sinn Féin och och det protestantiska, konservativa Democratic Unionist Party. I skrivande stud har bägge partierna 13 mandat klara när 30 mandat räknats fram. Det republikanska och socialdemokratiska SDLP har två mandat.

Klart är att Sinn Féin och DUP ska försöka bilda en samlingsregering för att återföra lokalstyret till Nordirlands parlament. Det är dock ändå viktigt att SF går ut som vinnare i valet för att skifta politiken både åt vänster och mot återförening med Irland. För vi ska faktiskt inte glömma att Nordirland defacto är ockuperat. Långsiktigt så måste Storbritanien släppa taget och låta hela Irland bli fritt.

tisdag 6 mars 2007

Grattis Ghana!

Idag är den 50 år sedan Ghana förklarade sig självständigt ifrån sina kolonialherrar, Storbritanien. Det socialistiska Convention People's Party som vann valen 1954 och 1956 arbetare hårt för att genomföra övergången till självständighet. Övergången gick smärtfritt till utan några större våldsamheter. Kwame Nkrumah, en av de främsta förespråkarna av pan-afrikanism blev premiärminister och man antog ett ambiöst program för att industrialisera landet. Man lyckades förvånadsvärt bra och byggde upp rejäla välfärdssystem. I början av 60-talet inleddes dock en era av auktoritära strömmningar i landet med inskräkningar i pressfriheten och möjlighet att hålla människor fängslade i upp till 5 år utan rättegång. 1966 störtades Nkrumah av militären med hjälp av amerikanska CIA.

Den anti-koloniala kampen i Afrika var otroligt viktig och kunde ha slutet på ett mycket bättre sätt om inte kontinenten hade blivit ett slagfält i det kalla kriget.

Två kongresser


I helgen anordnade SSU Södra Älvsborg sin 77:e kongress. Många politiska frågor debatterades av delegaterna som representerade fem olika SSU-klubbar.

Kongressen ägde rum i Skene Folkets Hus, den södra utposten av vårt distrikt. Ett 20-tal ungdomar var närvarande. Gäster från SSU var förbundets Elin Norén och SSU Jämtlands ordförande Jonas Andersson. Lokalt så var Henrik Svedberg, Marks Arbetarekommuns ordförande där samt Phia Andersson, vår lokala riksdagsledamot. Sist men absolut inte minst så höll vår ärade ledare Arne Kjörnsberg tal.

Urval av beslut:
  • Vegetarisk mat på kurserna.
  • Avskaffa kårobligatoriet.
  • Distriktsorgan ska startas.
  • Avveckla vapenindustrin i Sverige.
  • Avveckla eldningsolja för uppvärmning av hus.

Samtidigt inledde Kinas Kommunistiska Parti sin Folkkongress där över tre tusen delegater, som troligen representerade mer än fem klubbar, samlades för att lägga ut riktningen.

Urval av beslut:
  • Ett harmoniskt socialistiskt samhälle ska byggas.
  • Den utbredda korruptionen måste hindras. Stopp för "extravagans och slöseri".
  • Mindre energi ska användas för att producera lika mycket.
  • Större hänsyn ska tas till uthållig tillväxt.
  • Ökad satsning på militären.

Vi kan notera att att både SSU Södra Älvsborg och KKP har fokuserat mer på miljöfrågor, vilket naturligtvis är glädjande. Likaså sätter vi båda stopp för "extravagans och slöseri", vi slutar använda våra gemensamma resurser till att köpa in oetisk mat, de slår ned mot korrupta politiker. Endast i försvarsfrågor går våra åsikter i sär, medan Kina vill upprusta väljer SSU Södra Älvsborg att kräva att avvecklandet av vår vapenindustri.