onsdag 14 november 2007

Sex timmars arbetsdag - oväntade fördelar

Dagens Industri noterar att sex timmars arbetsdag ger många trevliga effekter på människor. Förutom de redan dokumenterade effekterna såsom minskad sjukfrånvaro och bättre psykisk hälsa så visar det sig också att vi även har mer sex. Något som borde övertyga er som tidigare varit tveksamma.

Advance Patrol förklarar:

tisdag 6 november 2007

Hur återtar vi det som säljs ut?

Jag tänkte bara väldigt kort reflektera kring utförsäljningarna av offentlig egendom. Just nu slaktas det gemensamma ägandet och såväl företag som allmännyttan säljs ut i rasande tempo. Vi flera tillfällen har vår partiordförande, Mona Sahlin sagt att det inte går att få tillbaka det som säljs ut. TRAMS säger jag. Klart det går! Jag tänkte tydliggöra det detta med att citera Kapital 1 i vårt parties stadgar "Partiets ändamål".

"All makt i samhället måste utgå ifrån de människor som tillsammans bildar samhället. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att att sätta gränser för demokratin; demokratin har alltid rätt att ange vilkoren för ekonomin och sätta gränser för markanden"

Alltså, vad vi ska äga och inte äga är en politisk fråga. Det finns alltid möjlighet att reglera vad vi ska äga och inte äga gemensamt!