tisdag 18 mars 2008

Stoppa utvisningen av Enayatulla Adel!

Imorgon skulle Enayatulla Adel flygas till Afghanistan, endast ett fax med hot om fördömmande ifrån UNHCR, FNs flyktingorgan, kunde avvärja utvisningen i sista sekund. Adel hämtades brualt av polis i sin lägenhet i Hofors på torsdagsmorgonen - utan någonsom helst förvarning. Genom ett massivt folkligt stöd kunde över 100 personer på fredagen sluta upp i ett demonstrationståg i Gävle där Adel hölls inlåst på Migrationsverkets Förvaringsavdelning (Ja, det heter så).

I april kommer ett beslut om att stoppa avvisningar till Afghanistan att diskuteras, med hänvisning till säkerhetsläget där. Intill dess visar Migrationsverket sitt totala förakt mot humanism och mänskliga rättigheter genom att försöka utvisa så många som möjligt, 500 personer sitter idag inlåsta på olika anstalter runt om i Sverige och man vill skicka ut 1 400 snarast möjligt.

Det är inte acceptabelt att Sverige, som förövrigt understödjer kriget i Afghanistan genom vapen tillverkade av Bofors, ska skicka tillbaka oskyldiga människor till den misär som väntar dem.

Alla människor runt om i Sverige som fortfarande hyser någon form av medmänsklighet kvar i dessa kalla tider måste protestera mot den inhumna flyktingpolitiken!

Rapport ifrån Gävle arbetarekommuns årsmöte

Ja, så var det över. Ännu ett år, ännu ett årsmöte. Jag har aldrig varit särskilt förtjusta i dem, speciellt inte när det är partiet som anordnar. Själv tror jag det är ett feltänk när man lägger så mycket vikt på dem. Som vanligt bråkade man om vem som skulle vara ordförande, "oppositionen" inom fackförbunden förespråkade annan kandidat än valberedningen. Lite oväntat blev det en ganska stor förlust, 42 mot 91 för valberedningens kandidat.

Inte för att det hade spelat någon roll.

Många talade väl om vilka fina personer dessa både herrar var men ingen vågade ta tag i de riktiga frågorna; varför vi är så usla på att värva medlemmar, varför så få deltar i den regelbundna verksamheten, varför vi i flera frågor för en socialliberal politik i kommunen. Istället för att presentera ett klart och tydligt program för förändring så blir det istället en maktkamp mellan olika intressen inom partiet.

Just nu är jag väldigt trött och lite desillusionerad, någon mer borde väl ändå förstå problemen vi har? Förhoppningsvis kan de närmaste veckornas arebete där vi har flera riktigt bra grejer på gång roda bot på det.